Monday, August 13, 2012

Sesudah Tarawih

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Ya Allah
jadikanlah kami pada iman yang sempurna
dapat  melakukan yang Engkau fardhukan
memelihara pelaksanaan solat
membayar zakat
mencari kebaikan di sisiMu
mengharap ampunan dariMu
selalu dalam petunjukMu
lepas dari penyelewengan
beramal untuk kesenangan di dunia dan di akhirat
rela menerima keputusan atau ketentuanMu
mensyukuri segala nikmatMu
sabar menghadapi cobaan
dan di hari kiamat
mudah-mudahan tetap dalam barisan panji nabi Muhammad saw
dan minum dari telaga yang segar
duduk di panggung kehormatan
bermesraan dengan bidadari-bidadari
seraya memakai pakaian surga (sutra yang indah menarik)
menikmati makanan surga yang lazat-lazat
minum susu madu yang bersih dan suci
pada gelas-gelas yang tidak akan habis selamanya
kumpul bersama orang-orang yang telah Engkau
beri anugerah kenikmatan
iaitu para nabi
orang-orang yang benar
para syuhada, shalihin
itulah sebaik-baik sahabat
demikianlah kemurahan serta kecukupan
dari Allah SWT
Allah yang maha mengetahui

Bahawasanya Allah
dan para malaikatnya berselawat kepada nabi Muhammad
oleh kerana itu
hai orang yang beriman
bacalah selawat untuknya
dan mohonlah keselamatan sebanyak-banyaknya
untuk baginda.

Doa (puja dan puji) mereka di dalamnya
ialah Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami
 dan salam penghormatan mereka ialah
sejahtera dari segala bencana

Dan penutup doa mereka ialah
Segala puji kepunyaan Allah
Tuhan penguasa alam semesta
Ameen

Ya Allah
terimalah dari kami solat
dan puasa kami
ibadah serta khusyuk kami
bacaan, ruku’,sujud,duduk, tasbih, tahlil
dan pengabdian kami
janganlah Engkau seksa kami
lantaran dengannya
hai Tuhan Penguasa alam semesta.

Sebaik-baik penolong
dengan rahmatMu
hai Dzat yang Maha belas kasihan
tetapkanlah selawat dan salam
atas junjungan kami
nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya

Segala puji bagi Allah
Penguasa alam semesta
Ameen.

 ( Majmu’ Syarif , Huseini Bandung )

No comments:

Post a Comment