Friday, October 24, 2014

STEM ( 1 )

Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik

Latar belakang
 
*      Program Transformasi Kerajaan – 1.3 juta perjawatan dalam bidang STEM menjelang 2020.
*      KPM perlu bekalkan 270,000 murid aliran STEM setahun menjelang tahun 2020.
*      KPM memastikan modal insan menepati kuantiti dan kualiti keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi.
*      Negara memerlukan sasaran 60 % murid sekolah menengah atas di aliran STEM.
*      Penekanan kepada asas kemahiran STEM di peringkat sekolah amat penting.
*      Sasaran nisbah yang ditetapkan masih belum tercapai (46.7%).
[ Iaitu STEM = Sains Tulen (30.7%) + Teknikal (11.5%) + Vokasional (4.5%) ]
*      Di peringkat tertiari, nisbah pelajar STEM kepada aliran bukan STEM di IPTA ialah 35:65, di Politeknik 70:30 dan di Kolej Komuniti 57:43.
*      Bekalan guru sains tulen - bilangan guru opsyen tulen adalah berlebihan
       Guru opsyen mengajar          : 10,183
 Guru opsyen tidak mengajar: 18,185
 Jumlah                                    :  28,368
*      Tetapi bilangan murid yang mengikuti aliran ini adalah sedikit.
*      Kekurangan enrolmen ini menyebabkan kelas aliran sains tidak dapat dibuka secara optimum.
*      Selaras dengan hasrat Dasar 60:40 aliran STEM:bukan STEM ® Inisiatif Pengukuhan STEM PPPM 2013-2025
*      Asas di peringkat sekolah ® bilangan siswazah STEM yang berkelayakan dan mencukupi ® tenaga kerja industri untuk memacu ekonomi Malaysia.
*      Antara langkah yang digariskan ialah:
                                 i.            meningkatkan minat murid
                               ii.            menggabungkan kemahiran berfikir aras tinggi
                              iii.            meningkatkan kemahiran dan kebolehan guru
                             iv.            meningkatkan kesedaran murid dan orang awam ® kempen kebangsaan.

PUNCA

  1. Kelemahan kurikulum,
  2. Kualiti pengajaran dan pembelajaran
  3. Infrastruktur
  4. Persepsi terhadap sains dan teknologi
  5. Sokongan
  6. Populariti
  7. Prospek  kerjaya
  8. PengiktirafanRenungan 7


Ujian yang dihadapi dalam hidup ini memerlukan kekuatan diri untuk berhadapan dengannya. Kata hadis, siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, nescaya Allah akan memberinya cubaan. Maka ujian perangai dan sikap suami adalah ujian yang diberi kepada puan. Tunaikan kewajiban puan dengan membina kekuatan diri melalui zikrullah dan banyak mendekatkan diri pada Allah dengan solat waktu dan solat sunat. Kejahatan suami akan dinilai oleh Allah. Doa yang ikhlas memohon Allah kembalikan suami ke jalan yang benar serta perlakuan puan sebagai isteri solehah suatu masa nanti insya-Allah akan memberi sinar dalam kehidupan puan.

Wallahu a’lam.

Ya Allah
Hjh Maimunah Hj Mohamad
& Dr Noor Azniza Ishak, ms 49
2008


Muhasabah

Muhasabah diri adalah suatu usaha murni yang dapat mengembalikan manusia ke landasan yang benar. Muhasabah amat perlu dibuat bagi menjamin sesuatu yang baik yang diimpikan menjadi kenyataan.

Muhasabah terbahagi kepada dua bentuk :

Pertama : Muhasabah sebelum bertindak.  Ia dilakukan sebaik sahaja timbul niat dan keinginan untuk berbuat sesuatu. Muhasabah ini akan membantu kita membuat keputusan yang tepat dan bijak sama ada untuk meneruskan niat bertindak atau membatalkannya. Imam Hasan alBasri Rahimahullah pernah berkata:

Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mampu berhenti berfikir sebelum melaksanakan kehendaknya, jika kehendaknya itu kerana Allah dia akan melaksanakannya dan jika kerana selain Allah dia menghentikan niatnya.

Kedua : Muhasabah setelah bertindak. Ia berbentuk kaji selidik dan analisis terhadap apa yang telah kita lakukan. Ia meliputi muhasabah tentang ketaatan yang diingkari, larangan yang dicerobohi, kesempurnaan dan kekurangan, keuntungan dan kerugian hasil daripada tindakan yang telah kita lakukan. Semua ini akan membentuk kekesalan dan keinsafan lalu menerbitkan azam untuk bertindak lebih baik di masa hadapan.

Wallahu alam.

Manhaj Ramadan ” Andai ini Ramadan terakhir ku
Pusat Zakat Sabah
Majlis Ugama Sabah
ms 13

Pinjamkan aku

Pinjamkan aku kemerduan nabi Daud as
agar dapat kupukau napiri suci
ke serata maya
menggapai angin kebenaran dan
kesejahteraan
menghentikan burung-burung
sedang terbang
menghentikan makhluk sedang
berperang
tiada lagi percikan merah darah
tiada lagi penyelewengan sirah

Pinjamkan aku kesabaran nabi Yusof as
mengelak ingin dan duga wanita
bahawa ketampanan terkadang
menjadi bala
dan pengajaran yang menyiksa
jeriji besi dan tembok batu
menjadi sempadan kuasa
yang melulu
sedari dahulu

Pinjamkan aku kefasihan nabi Harun as
lidah arif menafsirkan makna
pesona wahyu renta berhikmah
kendati gagal membimbing
Yahudi
mencari kebenaran
dan jalan pulang.

Pinjamkan aku kehebatan nabi Sulaiaman as
menerajui kerajaan alam
membantu ratu Balqis
mencari hakiki
emas dan permata perhiasan
sementara
tidak begitu berharga
persis longgokan kerikil di tepi jalan
dengan kesibukan luar biasa
baginda masih sujud dan istighfar
sepanjang malam dan siang.

Abham T.R.
Kota Bharu, Kelantan
Mingguan Malaysia
5 Okt 2014

Mohon maghfirah

Ya Allah, Yang Maha Pemberi segala kebaikan, Yang setiap hari mencipta, mematikan, memberi rezeki dan mengatur, Zat yang tidak terpengaruh sedikitpun dengan ketaatan orang-orang yang taat dan kemaksiatan daripada para pelaku maksiat, jadikanlah kami orang-orang yang berjaya mencapai maghfirah dan redhaMu sekaligus memperolehi keselamatan hingga terbebas daripada neraka.


Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang diterima segala amalannya pada bulan suci ini, dan berikanlah kepada kami pahala dan anugerah yang melimpah.

Wednesday, October 22, 2014

Khutbah Wukuf 1435H (3)


Para jamaah haji yang mabrur,

Mengamalkan kehanifan yang berlapang dada (penuh keterbukaan dan toleransi) adalah sejalan  dengan predikat umat Islam sebagai "umat tengahan" (ummatan wasathan). Akidah Islam adalah "akidah tengahan", yaitu akidah yang mengedepankan wasathiyah atau orientasi hidup moderat, penuh toleransi, keseimbangan, dan kelapangan dada. Orientasi hidup ini membawa kita untuk teguh dalam prinsip namun terbuka terhadap kebenaran dan kebaikan yang datang dari luar diri kita.

Prinsip wasathiyah  (moderasi) dan samhah  (toleransi) ini merupakan watak Islam yang perlu kita kedepankan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tercinta. Kita ditakdirkan Allah SWT berada dalam latar dan suasana kemajemukan, baik atas dasar agama, suku, bahasa dan budaya, maupun paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Terhadap sesama Muslim kita perlu mengembangkan persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyah), dan terhadap sesama bangsa kita rajut dan kembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathoniyah). Kedua hal ini merupakan bentuk kemabruran sosial yang perlu dipelopori oleh para hujjaj di tanah air nanti.

Pengejawantahan dari kemabruran sosial ini adalah semangat kita untuk merajut kebersamaan sesama kita. Kebersamaan ini akan membawa kita mampu mengembangkan kerjasama dalam membangun kehidupan bersama. Dengan kebersamaan dan kerjasama kita akan berhasil mewujudkan kemajuan dan keunggulan. Dengan demikian maka kita akan berhasil menarik korelasi positif antara  hablun minallah  dan  hablun minannas, atau hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Inilah yang dimaksudkan Allah dalam firmanNya:

"Mereka akan ditimpa oleh kehinaan
 dalam mereka membangun kebudayaan,
kecuali mereka memadukan
 hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia; 
. . . dan mereka ditimpa pula oleh kemiskinan..."

Dalam ungkapan lain,  hablun minallah  dan  hablun minannas  haruslah terjalin dalam hubungan dinamis dan konstruktif, yakni nilai-nilai  hablun minallah  haruslah terjelma dalam  hablun minannas  secara nyata. Namun,  hablun minannas  tidaklah sekedar berbuat baik dengan sesama, tapi merajut  dan mengembangkan kebersamaan dalam membangun kebudayaan yang berkemajuan. Maka kemabruran kita yang bersifat spiritual sebagai hasil dari penunaian manasik haji akan menentukan kemabruran kita yang bersifat sosial yakni kebersamaan kita dalam membangun kebudayaan dan peradaban yang berkemajuan. 

Semoga segenap jamaah haji Indonesia akan memperoleh kemabruran sejati dan paripurna, yakni dapat meraih pahala dan ridha Allah SWT dari keikhlasan dan ketekunan beribadat kini dan di sini di tanah suci, dan mampu untuk menjelmakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama nanti dan di sana, di tanah air tercinta.
 
Ya Allah, 
terimalah ibadah haji kami dalam penuh kemabruran, 
terima pula setiap usaha kami dalam penuh kesyukuran, 
dan dosa kami dengan penuh ampunan, 
dan perniagaan hidup kami dalam penuh keberuntungan.

Ya Allah,
berilah kami kemajuan hidup di dunia
dan berilah kami kebahagiaan hidup di akhirat
dan hindarkan kami dari siksa neraka.

ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR
WALILLAHIL HAMD.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
Ketua Umum MUI Pusat
Indonesia.

Arafah, 09 Dzulhijjah 1435 H
03 Oktober 2014 M

Khutbah Wukuf 1435H (2)

Para hamba dan tetamu Allah, jamaah haji yang dirahmati,

Ibadah haji dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya, seperti shalat dan puasa, sebenarnya hanyalah jalan, bukan tujuan terakhir. Ayat Al-  Qur'an,  "tiadalah Kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat", mengandung arti bahwa ibadat itu lebih merupakan jalan dari pada tujuan. "Ya'buduna" adalah kata kerja, maka ibadat  itu merupakan proses yang harus kita lakukan secara terus menerus sebagai jalan untuk mencapai tujuan hakiki dari pada ibadat itu, yang tiada lain adalah meraih ridha Allah, dan membentuk kepribadian berakhlakul karimah.

Maka, pada waktu kita mengakhiri shalat dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri mengandung arti pernyataan atau deklarasi kita untuk menebarkan salam kepada seluruh manusia, dan juga pernyataan atau deklarasi kita untuk menyatalaksanakan nilai-nilai shalat pada masa pasca shalat. Sajadah yang perlu kita gelar bukan sependek sajadah pada waktu shalat, tapi sajadah panjang, sepanjang jalan kehidupan. 

Begitu pula, seusai kita menunaikan ibadah haji nanti, pulang ke kampung halaman dengan menyandang gelar haji atau hajah,  tiadalah berarti kita telah sampai ke tujuan terakhir dan merasa ibadat kita sudah selesai. Itu hanyalah awal bagi kita untuk mengamalkan segala nilai dan makna ibadah haji yang kita tunaikan di Tanah Suci. Maka talbiyah yang kita kumandangkan tidak berakhir di tanah suci tapi berlanjut dalam kehidupan nyata, sambung menyambung dalam gerak kebudayaan Islam di nusantara. Kemabruran haji akan sangat ditentukan oleh apakah setiap kita mau dan mampu mengamalkan dan menebar  al-  birru, yaitu kebenaran, kebaikan,  kebajikan, terhadap diri sendiri dan sesama dalam hidup bermasyarakat nanti. Pribadi mabrur yang diliputi oleh al- birru antara lain ditandai oleh sikap cinta dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Cinta dan solidaritas yang tinggi terrefleksi pada  kesediaan untuk memberibahkan yang terbaik dari yang dimilikinya. Dalam Al- Qur'an Allah SWT menegaskan:

tiadalah engkau menerima kebaikan untuk menjadi mabrur
kecuali engkau memberi apa yang paling engkau cintai.

Para jamaah haji yang mabrur,

Menunaikan ibadah haji merupakan napak tilas kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim as. Banyak dari manasik dan lokasi terkait ibadah haji berakar atau berhubungan dengan peristiwa yang dialami Ibrahim as dan keluarganya, sejak dari tawaf mengitari Ka`bah, sa'i antara Shafah dan Marwah, meminum air abadi zamzam, hingga melempar jumrah.  Lebih dari pada itu, ibadah haji juga berorientasi pada peneguhan tauhid sebagaimana yang telah dicontohkan Ibrahim as.  Ibrahim as, yang merupakan moyang dari para Rasul Allah penerima agama-agama samawi yaitu Musa as, Isa as, dan Muhammad SAW, dikenal sebagai "Bapak Tauhid".

Hal demikian adalah karena Ibrahim as pernah terlibat dalam pencarian tuhan yang benar. Maka ketika ia lihat bulan, kemudian matahari yang bersinar di angkasa raya, ia yakini sebagai tuhan. Namun, ketika keduanya terbenam, dia nyatakan tak mau bertuhan kepada yang hilang. Akhirnya Ibrahim as menemukan Tuhan Sejati, Allah SWT, Pencipta manusia dan alam semesta. Ibrahim as kemudian menghancurkan tuhan-tuhan buatan  dan semu, baik dalam bentuk berhala maupun ujian setan. Komitmen tauhidi Ibrahim as mendorongnya untuk menaati perintah Allah tanpa pamrih. Dengan sikap  sami'na wa atho'na (taat patuh tanpa reserve kepada Tuhan) dan mukhlisina lahud din (ikhlas tanpa pamrih dalam beribadat kepadaNya) Ibrahim AS rela merealisasikan perintah Allah lewat mimpi untuk menyembelih putra tunggal tercintanya, Ismail AS, yang sedang beranjak remaja, walaupun itu hanyalah ujian Allah, karena akhirnya digantikan dengan seekor domba. Ibrahim as dinukilkan oleh Al- Qur'an sebagai sosok Muslim pertama nan hanif (hanifan Musliman. . . wa ana awwalul Muslimin).

Manasik haji yang kita tunaikan  --wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dengan melempar jumrah--  merupakan napak tilas perjalanan tauhidi Ibrahim as tersebut. Maka pembelajaran kedua dari ibadah haji yang tengah kita tunaikan sekarang ini adalah agar kita menjadi seorang Muslim dengan komitmen tauhidi yang kuat dan kehanifan yang mantap. Sebagai Muslim kita dituntut untuk senantiasa berpegang teguh kepada nilai tauhid, yaitu hanya menuhankan Allah SWT. Maka oleh karena itu, kita dituntut mampu melenyapkan tuhan-tuhan di dalam diri dan di sekitar kita, baik dalam bentuk hawa nafsu dan godaan pesona duniawi.

Menjadi Muslim hanif mengandung arti berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah (al-  haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Tuhanmu maka jangan termasuk orang-orang peragu). Sikap hanif ini menuntut kita untuk tidak sekali-kali berkompromi dengan kebatilan dalam berbagai bentuknya. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim as, dan itu pula lah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai penerus dan pewaris Ibrahim AS, Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengamalkan  tradisi Ibrahimy dengan menegakkan komitmen ketauhidan dan kehanifan. Maka, menarik untuk didalami, shalat, yang merupakan tiang agama, diawali dengan doa iftitah yang menukilkan komitmen ketauhidan dan kehanifan Ibrahim AS (dalam doa  wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan  Musliman. . . wa ana minal Muslimin), dan diakhiri dalam doa tahiyat dengan shalawat atas Ibrahim AS (Allahumma shalli 'ala Ibrahima. . . Allahumma  barik 'ala Ibrahima). Hal ini menunjukkan seolah-olah shalat diapit oleh dua referensi Ibrahimy yaitu komitmen ketauhidan dan kehanifan.

Menjadi Muslim hanif adalah pesan penting ibadah haji dan unsur dari kemabruran haji. Pribadi mabrur yang dicita-citakan seseorang yang menunaikan ibadah haji haruslah berpangkal pada adanya sikap hanif, yaitu tunduk dan patuh kepada kebenaran Ilahi dan mampu mengejawantahkannya dalam kehidupan nyata. 

Pada era moderen dan global dewasa ini, setiap Muslim dituntut untuk mampu menampilkan komitmen ketauhidan dan kehanifan, yakni berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan bersikap konsekwen serta konsisten dalam menjalankannya. Tentu dengan tidak mengabaikan nilai-nilai positif dari kemajuan zaman. Islam adalah agama kemajuan dan mendorong pemeluknya untuk berkehidupan yang berkemajuan.

Rasulullah SAW bersabda: 

"Sesungguhnya agama yang disukai di sisi Allah
adalah beragama dengan penuh kehanifan yang berlapang dada".