Saturday, September 24, 2016

Al-Qawiyy

Asma ul-Husna ke-54

Al-Qawiyy ertinya Allah yang Maha Kuat atau yang Maha Memiliki Kekuatan sebagaimana firmanNya bermaksud:

Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.
(Adz-Dzaariyaat:58)

Maha Kuat dan Kukuh

Al-Qawi atau Quwwu ertinya kekuatan, kekuasaan, kemampuan, kesanggupan dan seterusnya. Kekuatan dalam makna ini menerangkan sesuatu kekuasaan yang sempurna dan utuh. Kerana DiaMaha Kuat, Allah mempunyai kekuasaan yang sangat sempurna dan kekuatan serta kesempurnaan yang mutlak.

Al-Qawwiyy ertinya Zat yang kekuatanNya tidak terbatas dan di hadapanNya kekuatan musuh-musuhNya tersingkir dan kalah. Ia adalah Zat yang berdiri sendiri dan oleh itu tiada yang dapat memahami melainkan diriNya sendiri yang memiliki segala kekuatan dan kebesaran yang tidak tertanding atau pun yang tidak terbayangkan oleh akal fikiran kita yang daif.

Al-qawiyy adalah Zat yang kekuasaan dan kebesaranNya adalah sempurna. Dia menundukkan dan tidak dikalahkan. Dia membantu dan tidak dibantu. KekuasaanNya lebih tinggi daripada kekuasaan siapapun.

Memiliki kekuatan

Merujuk kepada perkara ini, maka sifat manusia yang kelimapuluh empat dengan bercermin pada Asma ul-Husna ialah memiliki kekuatan terutamanya untuk mengenal Allah dan segala perintahNya.

Allah telah mengurniakan para malaikat suatu kekuatan yang sangat dahsyat di mana mereka mampu membalikkan sebuah gunung atau menenggelamkan kota-kota. Bagaimanapun malaikat seperti itu, takut kepada Allah dan kekuasaanNya tergoncang dalam kekaguman kerana takut akan kebesaranNya.

Sebagai Muslim yang ingin menyempurnakan keperibadian kita, maka segala sumber kekuatan ini hanyalah daripada Allah sebagaimana kekuatan yang diberikan kepada para malaikat. Namun malaikat yang memiliki kekuatan itu terkenal tingkat kepatuhannya kepada Allah. Oleh itu dengan bercermin kepada sifat al-Qawiyy, kita harus mendahului malaikat dari segi kepatuhan dan ketundukan kepada Allah agar tingkat dan darjat kita setanding dengan para kekasih Allah lainnya.

Wallahu ’alam

Adil Akhyar
Kehebatan berzikir dengan Asma ul-Husna

Pustaka Azhar, 2010

Sa’id bin ‘Amir Al-Jumahiy (5)

Ketika itu juga Umar bin al-Khattab menawarkan Sa’id menjadi pembantunya, kata beliau: Wahai Sa’id, saya lantik kamu menjadi gabenor di Hims. Jawab Sa’id: Wahai Umar saya bersumpah dengan nama Allah, janganlah kamu menyesal dan menyerahkan saya kepada dunia.

Kamu pikulkan urusan pemerintahan ini ke tengkuk saya, kemudian kamu hendak berlepas tangan. Demi Allah! Saya tidak akan membiarkan kamu bersikap begitu! Bentak Umar.

Kemudian beliau dilantik menjadi gabenor di Hims. Umar bertanya: Bukankah kami mesti menyediakan imbuhan untukmu?

Jawab beliau: Apa gunanya, wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya pemberian daripada baitulmal telah melebihi keperluan saya.

Setelah itu beliau pun berangkat ke Hims.

Wallahu ’alam

Dr.Abdul Rahman Ra’fat al-Basha
65 Gambaran Kehidupan Sahabat
Pustaka Salam, 2006

Ramadan dan kemenangan

Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa maka dengan izinNya kita dapat merentasi lapar dan dahaga dalam menjunjung ketaatan kepada Allah  swt iaitu puasa yang menjadi salah satu daripada rukun Islam yang lima. Saat kita berada di penghujung ini, kita mengharapkan kemenangan Ramadan akan hinggap dalam kamus kehidupan kita.

Ramadan merupakan bulan yang mempunyai banyak karamah dan keberkatan khususnya kepada orang yang bertakwa. Kita akan dapati terlalu banyak keistimewaan kedua-duanya seperti sejarah kegemilangan Islam tercatat pada bulan Ramadan antaranya:

Pertama: Permulaan Nuzul al-Quran (25 Ramadan atau 17 Ramadan). Ia merupakan noktah dan titik permulaan peradaban manusia. Ini kerana ia menyingkap kegelapan jahiliyyah seterusnya dipancar sinar keilmuan Islam melalui kitab Ilahi dengannya tertegak tamaddun Islam dan insani. Maka beruntunglah mereka yang berpegang dengan kitab suci al-Quran yang menjadikannya petunjuk dan pedoman hidup.

Kedua: Peperangan Badar (17 Ramadan). Ia berlaku pada tahun 2 Hijrah di perkampungan Badar di mana tentera Islam seramai 313 orang dengan kelengkapan yang amat naif tetapi membawa ketinggian iman dan keyakinan kepadaAllah swt dapat mengalahkan musuh yang mempunyai kelengkapan dengan jumlah lebih daripada 900 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kemenangan itu merupakan suntikan semangat kepada umat Islam untuk bersama menegakkan agamanya dan mempertahankan rasulullah saw.

Ketiga: Pembukaan Kota Mekah (20 atau 21 Ramadan), ia berlaku pada bulan Ramadan juga iaitu pada tahun 8 Hijrah. Ini hasil daripada pencabulan perjanjian yang dimeterai antara rasulullah saw dengan puak Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 hijrah.Dengan kemenangan tersebut umat Islam  dapat menjadikan Mekah sebagai Kota Islam di mana terdapatnya Kaabah yang menjadi kiblat umat Islam seluruhnya. Peristiwa ini menyebabkan seluruh semenanjung Tanah  Arab berjinak dengan Islam dan mereka masuk kepada agama Islam dengan berduyun-duyun. Itulah yang dinyatakan Allah swt melalui Surah an-Nasr.

Keempat: Tersebarnya Islam ke Yaman (Ramadan 10 Hijrah), di mana rasulullah saw menghantar para sahabat untuk menyebarkan Islam.

Kelima: Peperangan Zallaqah (25 Ramadan 479 Hijrah), peperangan  yang menyaksikan tentera Islam bertembung dengan tentera kafir yang berkesudahan dengan kemenangan oleh tentera Islam.

Keenam: Peperangan Ain-Jalut (15 Ramadan 658 Hjrah). Pada tahun 656 Hijrah, kerajaan Mamalik dapat mengalahkan tentera Monggol dalam peperangan di ’Ain Jalut. Seorang panglima tentera Islam terkenal, Qutuz yang menjadi pemimpin Mesir telah mengumpul tentera Islam dan menyuntik semangat mereka untuk berkorban di samping adanya nasihat seorang ulama terkenal Izzuddin bin Abdul Salam.

Ketujuh: Pembukaan Kota Andalus (28 Ramadan 92 Hijrah) Di bawah pimpinan Thariq bin Ziyad,  negeri Sepanyol dapat dibuka yang berjaya merentangi selat antara Afrika dan Eropah di bawah arahan Musa bin Nusair. Peristiwa ini sebagai mukadimah bertapaknya Islam di negara Eropah sehinggalah kepada kawasan-kawasan yang lain.

Kelapan: Salahuddin al-Ayubi mengalahkan tentera salib dalam bulan Ramadan iaitu pada tahun 580 Hijrah. Seterusnya merekaberjaya mengambil dan menguasai kembali benteng Shafad.
 
Begitu juga peperangan muktakhir yang berlaku antara tentera Mesir dan Syria melawan tentera Israel sehingga memberi kemenangan kepada pihak Mesir. Ini menjadikan pukulan yang hebat kepada tentera Israel sehingga mengheret kepada perjanjian.

Daripada peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa para sahabat makin bersemangat dengan kedatangan ramadan kerana iamemberi kekuatan Ruhi yang seterusnya menjadikan mereka dapat mengalahkan nafsu syahwat dan juga dengannya cahaya dan sinar ilham Allah swt kepada hati mereka. Maka dengan sebab itulah apabila mereka menuju ke medan jihad kemenangan sentiasa bersama mereka. Ini kerana mereka mempunyai dua kekuatan iaitu rohani dan jasmani sedangkan musuh bergantung kepada zahir jasmani  sahaja. Hal ini mengakibatkan jiwa mereka kosong, perasaan takut bertapak dalam hati mereka ditambah dengan keberanian yang luar biasa yang ditunjukan oleh tentera Islam hasil daripada Ubudiyyah mereka kepada Tuhannya.

Al-Ustaz Fathi Yakan dalam bukunya Apa Ertinya Saya Menganut Islam berkata:Orang-orang yang terdahulu dari kita benar-benar mengetahui dan memahami bahawa dakwah mereka tidak akan mencapai kejayaan kecuali dengan jihad, pengorbanan, penyerahan harta kekayaan dan jiwa raga lantas mereka pun mengorbankan diri dan harta mereka untuk perjuangan. Mereka berjihad pada jalan Allah swt dengan sebenar-benarnya. Mereka mendengar seruan Allah swt yang menyeru kepada mereka yang bermaksud:

Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai  dari Allah dan rasulNya dan dari berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
(Surah at-Taubah: Ayat 24)

Sebaik sahaja mendengar seruan yang berupa ugutan itu, mereka pun terus menyambutnya. Mereka membebaskan diri mereka dari segala sesuatu yang mereka cintai dengan penuh kerelaan hati malahan mereka bergembira dan merasa bahagia dengan janji setia yang mereka berikan kepada Allah swt.

Ada di kalangan mereka yang bertarung dengan maut tetapi masih menyeru: Maralah menuju Allah yang tidak membawa sebarang bekalan. Ada juga di kalangan mereka yang mengorbankan seluruh harta benda mereka dengan berkata: Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah swt dan rasulNya. Ada juga di antara mereka yang bermadah sedangkan mata pedang sedang berada di leher mereka: Aku tetap tidak peduli, asalkan aku seorang muslim biarpun diriku dibunuh mati untuk Allah kematian pasti.

Demikianlah yang telah terjadi kepada mereka yang berjihad dengan jihad yang benar, pengirbanannya besar, menyerah diri dengan bersungguh-sungguh dan kita juga melakukan perkara yang sama (dengan izin Allah swt)

Atas dasar ini selayaknya umat Islam menjadikan Ramadan sebagai bulan tamrin dan latihan dalam mengatur dan menyusun langkah kehidupan di atas asas syariat Allah swt.

Dalam saat kita menyambut akhir Ramadan dan bertemu dengan Syawal sudah pasti semangat Ramadan ini hendaklah kita bawa bersama sebagai mukadimah perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik mengikut kehendak Allah swt. Begitu juga Syawal menjadikan kita lebih bersyukur kepada Ilahi atas nikmat kurniaan kemampuan untuk melaksanakan ibadahNya dengan jaya. Amin.

Dr. Zulkifli b Mohamad Al-Bakri
Prof Madya Dr Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi
Abdul Manam bin Mohamad Al-Merbawi
Risalah Ramadan
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu,2011.

X-Ray

Before the 19th century, doctors diagnosed illnesses based on their own observation and explanation given by patients. However this method alone was insufficient in diagnosing the illness.

In the year 1895, a miracle happened in Professor Roentgen’s laboratory, at the University of Munich, Germany. On that day, he came to the lab as usual, plugged in and swiitched on the cathode ray tube (a vacuum tube with one or more electron guns, and a flourescent screen that is used to view projected images). Suddenly, he saw glimmers of light flashing on the fluorescent board which was 2 meters away from him. He put his hand over the light and a horror scene appeared in front of him. He could not believe his eyes when he saw a shadow of his hand bone reflected on the fluorescent board!

After several repeated experiments, Roentgen concluded that the cathode ray tube produced a ray which had strong penetration attributes. He decided to name this as an X-ray. X represents an unknown concept in a mathematical context. The discovery caused an uproar in thr world.

Roentgen’s dicovery was applied in the medical field in the early 20th century and eventually the X-radio fluoroscope was invented. Several disease conditions could be detected through X-rays. In the 1950’s, X-radio fluoroscopes became a common tool in the medical field.

Food for Thought :

Sometimes, luck is required for innovation or invention. But luck is not on your side without great effort. Professor Roentgen would not have been able to discover X-ray without his great effort in research.

Short Stories on Discoveries, Inventions, Innovation & Creativity
AAET and UTAR, 2015
ms 53-54

Ikan keli di dalam tempayan

Maka tersebutlah kisah
ikan-ikan keli di dalam tempayan

Masing-masing tiadalah hidup aman
lantaran ingin hidup selesa
tanpa gangguan teman-teman
ada pun sekalian teman dianggap saingan

Maka saling menyengatlah si keli
antara satu dengan yang lain
demi kehidupan sendiri-sendiri
tanpa kesediaan berkongsi

Maka cederalah kesemuanya
kerana terus-menerus saling menyengat
tanpa mencuba bersepakat
meskipun badan terkerat

Akhirnya tamat riwayat keli sekaliannya
kerana bergelut tiada sudahnya
keli setempayan punah tak bermaya
hidup tak berjasa mati tidak meninggalkan nama

Awang Sariyan
Di denai kehidupan
DBP, Kuala Lumpur 2016

Thursday, September 22, 2016

Al-Wakil

Asma ul-Husna ke-53

Al-Wakil ertinya Allah Maha Berserah, Maha Memelihara Penyerahan, Maha Melaksanakan urusan makhlukNya sebagaimana firmanNya bermaksud:

Berserahlah kepada Allah kerana cukuplah Allah menjadi Pembela (yang memeliharamu dari angkara mereka)
(An-Nisaa: 81)

Dan berserahlah kepada Allah (dan janganlah menumpukan harapan kepada yang lain) kerana cukuplah Allah menjadi Pentadbir urusanmu
(Al-Ahzab: 3)

Maha Berserah dan Maha Melalaksanakan Segala Urusan

Al-Wakil adalah salah satu dari sekian banyak sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini menghubungkan sesiapunn, yang membacanya secara berkali-kali sekaligus memahami makna-maknanya. Al-Wakil  adalah Pemberi rezeki, Zat yang mewujudkan diriNya sendiri gunamenyediakan rezeki bagi hamba-hambaNya. Dia, dan hanya Dia, mengurus semua urusan orang-orang yang ada dalam naunganNya, di bawah perlindunganNya.

Menurur para ahli bahasa, al-Wakil adalah Dia yang dipercayai untuk mengatur semua urusan, yang menyediakan hamba-hambaNya segala sesuatu yang mereka perlukan. Dengan kata lain, Dia mengurus segala sesuatu. Al-Wakil menjaga hamba-hambaNya yang soleh dengan murah hati. KepadaNya semua urusan dikembalikan. Dialah yang mewujudkan kebenaran. Barangsiapa yang bertawakkal kepadaNya  akan merasa cukup dan barangsiapa yang meminta kecukupan dariNya akan mendapat keredhaanNya.

Berserah Diri.

Merujuk kepada perkara ini, maka sifat manusia yang kelimapuluh tiga dengan bercermin pada Asma ul-Husna ialah memasrahkan diri kepada kebenaran yang datang dari Allah. Ertinya kita mempercayai semua urusan kepadaNya dan bersandar pada kasih sayangNya.

Sesungguhnya Dialah satu-satunya Zat yang benar-benar  mengurus segenap hambaNya sebagaimana dikehendakiNya di mana kita harus bersandar (bertawakkal) kepadaNya. Oleh itu sesiapa sahaja yang memilih Allah sebagai pelindungnya adalah ia yang juga harus melindungi kepentingan Allah dalam dirinya sendiri dengan menunaikan hak-hak Allah dan perintahNya.

Wallahu ’alam

Adil Akhyar
Kehebatan berzikir dengan Asma ul-Husna
Pustaka Azhar, 2010

Sa’id bin ‘Amir Al-Jumahiy (4)

Setelah itu Sa’id bin ‘Amir berhijrah ke Madinah dan berdamping dengan rasulullah saw. Beliau juga menyertai baginda dalam peperangan Khaibar dan siri peperangan lain selepas itu.

Apabila nabi saw menemui Ilahi yang meredhainya, Sa’id tetap menjadi pedang tajam yang dimiliki oleh khalifah Abu Bakar dan Umar. Kehidupannya merupakan model unggul dan gemilang bagi mukmin yang membeli akhirat dengan harga dunia.Beliau jugamodel bagi individu yang mengutamakan keredhaan dan ganjaran Allah berbanding runtunan nafsu syahwat dan tuntutan jasmani.

Kedua-dua orang khalifah kenal benar dengan kejujuran dan ketakwaan Sa’id bin ‘Amir. Mereka mendengar nasihat bahkan mengambil pandangan beliau.

Suatu hari beliau datang menghadap Umar bin al-Khattab yang baru dilantik menjadi khalifah. KataSa’id: Wahai Umar, saya berpesan kepadamu agar gentar dengan Allah dalam menguruskan hal ehwal rakyat. Jangan sekali-kalikamu gerun dengan manusia dalam menunaikan hak-hak Allah. Janganlah kata-katamu tidak bertepatan dengan perbuatan. Lantaran perkataan yang  terbaik adalah perkataan yang sejajar dengan perbuatan.
 
Wahai Umar, prihatinlah terhadap urusan rakyat yang dipertanggungjawabkan Allah kepadamu. Sama ada yang dekat mahupun yang jauh. Sayangilah mereka sebagaimana kamu menyayangi diri dan keluargamu. Lindungilah mereka daripada perkara yang tidak diingini sebagaimana kamu tidak ingin ia menimpa diri dan keluargamu. Bergelumbanglah dalam kebenaran dan jangan gentar dengan celaan dalam menegakkan hukum Allah.

Lalu Umar bertanya: Siapa yang mampu melakukan perkara tersebut wahai Sa’id?

Ia mampu dilakukan oleh individu sepertimu. Iaitu individu  yang dilantik oleh Allah mengurus urusan umat Muhammad, sedangkan tiada perantara antaranya dengan Allah, jawab Sa’id.

Wallahu ’alam

Dr.Abdul Rahman Ra’fat al-Basha
65 Gambaran Kehidupan Sahabat
Pustaka Salam, 2006