Tuesday, September 23, 2014

Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan PPPM 2013 (4)

Pengajaran untuk penambahbaikan diperoleh pada tahun 2013

Kejayaan yang diraih serta cabaran yang ditempuh pada tahun 2013 telah mencetuskan pemikiran baharu untuk dimanfaatkan oleh Kementerian. Pengalaman yang diperoleh oleh Kementerian pada tahun 2013 menguatkan lagi iltizam untuk menambah baik pelaksanaan, khususnya:

1. Wujud sekolah cemerlang dan amalan terbaik di Malaysia
Sekolah berprestasi tinggi sudah terdapat di Malaysia (yang setara dengan sistem pendidikan terbaik dunia), seperti yang ditunjukkan daripada penilaian PISA 2012. Selain itu, banyak pengalaman daripada sekolah biasa dan sekolahj Amanah yang berhasil menggarap pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta sehingga menyumbang kepada kejayaan para muridnya yang boleh dijadikan iktibar bersama-sama semua pihak. Kini, Kementerian perlu mengemblengkan sumber untuk mengenal pasti dan menyebarluaskan amalan terbaik yang diterapkan oleh sekolah cemerlang ini agar dapat dimanfaatkan oleh sekolah lain di Malaysia.

2. Fokus kepada keberhasilan murid
Kementerian mengakui keberkesanan transformasi pendidikan berlaku apabila keberhasilan murid dan penerapan amalan terbaik di sekolah berjaya memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Bagi memastikan peningkatan ini berhasil di semua bilik darjah di seluruh negara, Kementerian akan terus memantapkan usaha dengan memberikan fokus kepada inisiatif yang mampu memberikan impak secara langsung terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran, dan keberhasilan murid melalui inisiatif LINUS, KBAT dan ProELT.

3. Penyelarasan yang kemas serta perancangan yang terperinci perlu bagi mengatasi cabaran pelaksanaan.
Sistem pendidikan Malaysia yang kompleks dan rencam, mencakupi lebih 10 000 buah sekolah dan 420 000 orang guru serta skop pentadbiran Kementerian yang begitu luas memerlukan kerjasama yang kemas dan licin antara JPN, PPD dan sekolah.

4. Komunikasi serta pelibatan yang berterusan antara semua pihak berkepentingan adalah amat penting
Kementerian  mengiktiraf bahawa usaha yang signifikan perlu dilaksanakan bagi memastikan semua pihak berkepentingan, iaitu guru, pemimpin sekolah, ibu bapa dan komuniti, perlu terlibat secara lebih aktif untuk menjayakan inisiatif PPPM. Kementerian juga akan terus meraih lebih banyak pelibatan ibu bapa melalui usaha penyebarluaskan Sarana Ibu bapa agar ibu bapa berupaya menyumbang kepada pembelajaran anak-anak mereka.

Wallahu a’lam.

Laporan Tahunan PPPM 2013
KPM, ms 12

Ikrar Wira TIMSS 2015

Maka kami, Wira-wira TIMSS, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga dan usaha kami, untuk menaikkan maruah negara, dengan mencapai kejayaan dalam TIMSS 2015.

Kami berikrar untuk:

  1. Memberi perhatian, dan terlibat secara aktif, dalam sebarang program intervensi TIMSS.
  2. Menjawab dengan bersungguh-sungguh, kesemua soalan yang ditanyakan dalam TIMSS 2015.
Kamilah kebanggaan negara
Kamilah wira-wira negara
Kamilah wira-wira TIMSS


Insya-Allah.

Meja makan


Meja makan
di rumah seorang petani
di sebuah desa
meski murah harganya
tetapi mahal dengan
keakraban dan kemesraan
kaya dengan
kasih sayang dan kebahagiaan
terkumpul setiap hari
di ruang persefahaman.

Meja makan
di rumah seorang hartawan
di ibu kota pula
kendatipun mahal harganya
tetapi murah dan miskin
dengan rukun dan keharmonian
apabila hamper setiap hari
semakin sepi dipandang
di sudut renggang.

Murah atau mahal meja makan
saksi perhubungan
penyatu kekeluargaan
yang bernilai adalah
juadah kebersamaan yang disajikan
menyambung warisan berzaman.

Nazim Subari
Mersing, Johor
Mingguan Malaysia
14 Sept 2014

Saturday, September 20, 2014

Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan PPPM 2013 ( 3 )


Kejayaan awal diraih pada tahun 2013

Beberapa kejayaan awal telah diraih pada tahun 2013 termasuklah perubahan ketara yang mula menyerlah di bilik darjah. Hal ini bererti bahawa perubahan ketara dan pantas tidak mustahil boleh berlaku.

Kementerian merasa  amat bangga atas segala yang ditunjukkan oleh pihak guru, pemimpin sekolah dan pegawai kementerian di seluruh Malaysia. Mereka telah berkorban masa dan tenaga serta memberikan komitmen untuk menggerakkan inisiatif serta melaksanakan pembaharuan dalam bilik darjah. Sumbangan mereka dan impak awal yang jelas dilihat telah menguatkan iltizam dan keyakinan kementerian bahawa transformasi pendidikan bukanlah sesuatu perkara yang mustahil boleh berlaku. Antara contoh kejayaan awal termasuklah seperti berikut:

1. Program Transformasi Daerah (DTP)
Program Transformasi Daerah  bertujuan melicinkan penambahbaikan sekolah dan merapatkan jurang pencapaian dalam kalangan sekolah dan antara negeri-negeri di Malaysia. Program rintis DTP telah diperkenalkan di Sabah dan Kedah iaitu dua buah negeri dengan tahap pencapaian sekolah yang paling rendah. Pada tahun 2013, program rintis ini memperlihatkan keberhasilan yang signifikan apabila kadar peningkatan keputusan peperiksaan kebangsaan (UPSR,ang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Malahan pencapaian peperiksaan kebangsaan yang diraih ini adalah yang terbaik bagi kedua-dua negeri tersebut dalam tempoh 10 tahun. Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar di Sabah dan Kedah juga jatuh mendadak, iaitu jauh lebih baik daripada purata bagi seluruh negara. Keberhasilan DTP di Kedah dan di Sabah memberikan keyakinan kepada kementerian untuk memperluaskan program tersebut di semua daerah di seluruh negara pada tahun 2014.

2. Peningkatan Profesiensi Guru Bahasa Inggeris (ProELT)
Golongan ibu bapa serta orang awam amat prihatin terhadap tahap profisiensi bahasa Inggeris dalam kalangan guru. Buat pertama kalinya Kementerian telah menjalankan ujian penguasaan bahasa Inggeris secara besar-besaran melibatkan 61 000 orang guru, guru pelatih dan pensyarah. Keputusan penilaian tersebut membolehkan seramai 14 000 guru dikenalpasti untuk menjalani program peningkatan bahasa. Kelompok pertama yang terdiri daripada 5 000 orang guru telah dilatih di bawah program ProELT. Hasilnya, sejumlah 76% daripada mereka berjaya mempertingkatkan penguasaan bahasa dengan peningkatan sekurang-kurangnya satu aras (band).

3. Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS)
Literasi dan numerasi yang dipupuk dari peringkat sekolah rendah menjadi teras yang kukuh kepada pembelajaran Bahasa Malaysia serta numerasi asas dalam kalangan murid telah meningkat, iaitu daripada 81% dan 90% masing-masing pada tahun 2010, kepada 99% bagi kedua-dua tahap. Pada tahun 2013, ujian saringan mata pelajaran Bahasa Inggeris telah dimulakan bagi murid Tahun 1 dan berjaya memperlihatkan peningkatan daripada 50% murid pada awalnya kepada 63% murid dalam tempoh enam bulan.

4. Inisiatif Enrolmen Prasekolah
Usaha yang digerakkan oleh Kementerian bagi memastikan lebih ramai kanak-kanak memperoleh pendidikan awal kini berjaya. Kadar enrolmen prasekolah telah meningkat sehingga 81.7% hasil kerjasama antara pihak Kementerian dengan pelbagai agensi kerajaan dan pengusaha prasekolah swasta bagi mempertingkatkan kualiti dan bilangan murid prasekolah serta menyediakan bantuan yuran kepada keluarga berpendapatan rendah.

5. Piagam Pemimpin: Pemilihan kepimpinan sekolah akan dibuat berdasarkan merit.
Kini, kriteria pemilihan untuk kenaikan pangkat sebagai pengetua atau guru besar tidak lagi dibuat berdasarkan tempoh perkhidmatan. Calon pengetua atau guru besar dikehendaki menjalani program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL).
 
6. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Bagi memantapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan murid, program i-THINK yang berfokuskan kepada penggunaan peta minda dan bertujuan mempertoingkatkan pembelajaran murid telah dilancarkan di 500 buah sekolah. Sepuluh sekolah juga telah mengorak langkah ke fasa pencalonan bagi Program International Baccalaureate (IB) Middle Years.

7. Transformasi Pendidikan Vokasional
Peratusan murid lepasan PMR yang meneruskan pengajian vokasional kini mencecah 4.6% berbanding dengan 4% pada tahun 2012. Kementerian berjaya menambah bilangan Kolej Vokasional (KV) daripada 15 buah kepada 72 buah pada tahun 2013, lantas membuka peluang bagi lebih ramai murid meneruskan pengajian dalam pelbagai bidang vokasional. Kementerian juga menjalinkan kerjasama dengan beberapa Institut Latihan Kemahiran Awam dan Swasta (ILKA dan ILKS) melalui tajaan yuran bagi murid yang ingin meneruskan pengajian dalam kursus yang tidak dotawarkan di KV.

Wallahu a’lam.

Laporan Tahunan PPPM 2013
KPM, ms 10 - 11

Cermin mukmin

Di sini
bersih dan jernih
pandangan bersatu
menatap rupa peradaban
adalah wajah kasih
didandan restu
cinta Tuhan.

Di sini
elok dan cantik
perasaan bertemu
dalam kemilau kemanusiaan
adalah kamar terbaik
tanpa debu tanpa ganggu
bercahaya persaudaraan.

Cermin mukmin
biar bercantum keyakinan
kekal titik pertemuan
abadi sinar kemuliaan
menghadapi abad
tanpa retak
tanpa sebak.

Nazim Mohd Subari
Endau, Johor
BH, 14 Sept 2014

Friday, September 19, 2014

Pengampunan bagi seorang yang bertaubat

Pelajaran ke-30

Bersabda rasulullah saw: Sesungguhnya di depan kamu terpancang rintangan-rintangan tidak dapat dilewati oleh mereka yang keberatan dosa kecuali dengan susah payah.

Yang dimaksud dengan rintangan tersebut ialah apa yang dialami orang setelah mati: siksaan dalam kubur, keadaan di mahsyar, menghadap Tuhan untuk memberi pertanggungan jawab dan hisab, melalui sirat. Maka berkeyakinan bahwa ia akan mengalami hal-hal itu, seharusnya meringankan beban-beban dosanya dengan jalan melakukan perintah Allah serta menjauhkan diri dari larangan-larangannya dan mengurangi kecintaannya pada keduniaan.

Wallahu ’alam

H.Salim Bahreisy
Bekal Juru Da’wah Jilid 1
Surabaya, 1977


Choraldra IV

We realize though that
Education is a shared responsibility
To do the job well, we need parents
Parents, a special word to you
Our students, your children;
You feed, fend for, feel their fears
Prepare them, pray for them
Yours to cherish but a while
You entrust them to us, we accept them
Teach them, challenge them, show them
Train and expand their minds
Help them live by the rules
Ours to cherish but a while
Together we are truly blessed
We raise them up
So they can stand on mountains
We raise them up
To walk those stormy seas
They are strong
When we can work together
We raise them up
To all that they can be.

This is our pledge
We are teachers
We’ll put the luster back into teaching
We are teachers
For our children, we’ll walk the extra mile
(The road is long)
With many a minding turn
Which goes no one knows where
But we are strong, strong enough to carry on;
They aren’t heavy, they’re our children
We are teachers, we’ll walk the mile.

The bottom line
If we work in tandem, we will not fail
For behind the parent stands the teacher
Behind the teacher, stands the parent
And behind us all; our leaders
Together, let’s walk into the future!
We are teachers, we’ll walk the mile
We are teachers, we’ll walk in style!

By:
Pn. Lyla Roberts
Pn. Janet Ratnam
PWTC, Kuala Lumpur