Monday, January 2, 2017

Al-Hamid

Asma ul-Husna ke-57

Al-Hamid ertinya Allah Maha Terpuji dan yang Memiliki Kepujian sebagaimana firmanNya bermaksud:

Hai manusia! Kamulah yang perlu kepadaAllah dan Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
(Faatir:15)

Maha Terpuji

Akar kata al-Hamid adalah hamd, ertinya pujian, sesuatu yang lebih umum berbanding terima kasih. Al-Hamid juga al-Mahmud, ertinya yang Terpuji. Allah adalah al-Hamid kerana memuji DiriNya sendiri sejak masa azali dan juga kerana hamba-hambaNya memujiNya.

Sifat-sifatNya seperti Maha Agung dan Maha Terpuji, adalah fakta bahawa mereka yang menyebutkan sifatNya mengagungkan dan memuliakannya. Hamd dalam konteks ini bererti  menyebut satu persatu atau usaha menyebut satu demi satu sifat-sifat kesempurnaan yang dibayangkan oleh orang-orang yang memujiNya. Al-Hamid memberi kejayaan dan menghapus dosa-dosamu. Dia al-Hamid kerana kebaikan-kebaikanNya.

Terpuji

Merujuk kepada perkara ini, maka sifat manusia yang kelimapuluh tujuh dengan bercemin padaAsma ul-Husna ialah mempunyai sifat-sifat terpuji, mulia dan cemerlang.

Barangsiapa yang kepercayaan, tingkahlaku, pembicaraan dan perbuatannyaterpuji maka ia disebuthamid. Gelaran seumpama  ini sebenarnya hanya layak bagi rasulullah sawdan orang-orang yang darjatnya dekat dengannya di kalangan para nabi Allah, juga orang lain seperti parawali Allah dan paraulamasoleh. Setiap orang darinya adalah hamid berkenaan dengan kepercayaaan, tingkah-laku dan perbuatannya yang terpuji.

Wallahu ’alam

Adil Akhyar
Kehebatan berzikir dengan Asma ul-Husna
Pustaka Azhar, 2010

Sa’id bin ‘Amir Al-Jumahiy (8)

Dalam sebulan ada satu hari beliau tidak keluar  bertemu kami, jawab mereka.

Bagaimana pula dengan aduan ini wahai Sa’id? Tanya Umar kembalikepadaSa’id sebagai meminta penjelasan.

Jelas Sa’id: Seperti yang saya nyatakan tadi, saya tidak memeliki orang gaji wahai Amirul Mukminin. Saya juga tidak memiliki pakaian lain selain pakaian yang saya pakai ini. Sayamembasuhnya sebulan sekali dan saya tunggu sehingga ia kering. Kemudian barulah saya keluar bertemu mereka pada lewat petang.

Umar bertanya lagi kepada mereka: Apa lagi aduanmu tentang Sa’id.

Sa’id sering pengsan. Ini menyebabkan beliau tidak menyedari sesiapa dalam majlisnya, dakwa mereka.

Bagaimana dengan dakwaan ini Sa’id?, tanya Umar.

Dengan tenang  Sa’id menjelaskan: Saya telah melihat peristiwa  pembunuhan Khubaib bin ’Adiy dan ketika itu saya  masih lagi seorang musyrik. Saya melihat orang Quraisyh memotong anggota badannya sambil mereka bertanya: Adakah kamu suka jika Muhammad menggantikan tempatmu? Lantas Khubaib menjawab: Demi Allah! Saya tidak rela sekiranya saya selamat, duduk bersama isteri dan anak-anak sedang Muhammad dicucuk duri.

Demi Allah! Saya tidak mampu mengingati tragedi ngeri tersebut. Bagaimana saya boleh membiarkannya diperlakukan sedemikian sedangkan saya tidak membantunya. Saya merasakan Allah tidak mengampunkan kesalahan saya tersebut....sebab itulah saya jatuh pengsan.

Dengan nafas lega Umar berkata: Segala puji-pujian bagi Tuhan yang tidak mengecewakan sangkaan baik saya terhadapnya.

Kemudian Umar bin al-Khatthob menghantar 1,000 dinar untuk membantu Sa’id mengurus kehidupan sehariannya.

Apabila si isteri melihatnya, dia berkata kepda si suami : Segala puji=-pujian bagi Tuhan yang telah mengurniakan kekayaaan dan kamu tidak perlu lagi bersusah payah melayani kami. Belikanlah makanan dan carilah orang gaji untuk saya.

Adakah kamu ingin perkara yang lebih baik daripada ini, tanya Sa’id.

Apa dia? Tanya isterinyaingin tahu.

Kitaberikan dinar ini kepada orang yang datang memerlukannya, sekalipun kitalebih memerlukannya, jelas Sa’id.

Apa dia? Tanyaisterinya lagi.

Jawab Sa’id: Kita pinjamkannya kepada Allah dalam bentuk pinjaman yang baik.

Baiklah.......mudah-mudahan kamu dianugerahkan kebaikan.......balas isterinya.

Belum sempat beliau meninggalkan majlis tersebut, beliau mengambil wang dinar dan mengagihkannya ke dalam beberapa uncang. Sa’id berkata kepada salah seorang ahli keluargannya: Pergi dan berikan uncang ini kepada jandasi polan, anak yatim si polan, miskin keluarga si polan dan fakir keluarga si polan.

Mudah-mudahan Allah meredai Sa’id bin ’Amir al-Jumahiy. Beliau lebih mengutamakan orang lain berbanding diri dan keluargannya sendiri meskipun mereka sendiri hidup dalam keadaan yang amat susah dan memerlukan.


Wallahu ’alam

Dr.Abdul Rahman Ra’fat al-Basha
65 Gambaran Kehidupan Sahabat
Pustaka Salam, 2006 

Konsep Pendidikan STEM

Definisi

Pendidikan sepanjang hayat yang merangkumi pembelajaran bersepadu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik secara formal berdasarkan kurikulum; bukan formal melalui aktiviti koakademik dan kokurikulum; dan tidak formal melalui pembelajaran tidak langsung di setiap peringkat umur bermula dari peringkat awal kanak-kanak, pendidikan rendah, pendidikan menengah rendah, menengah atas, tertiari dan di peringkat industri/komuniti

Matlamat
Matlamat akhir pendidikan STEM ialah melahirkan murid yang mempunyai literasi  STEM yang berupaya untuk mengenal  pasti, mengaplikasi serta mengintegrasikan konsep atau komponen STEM untuk memahami masalah dan menyelesaikannya secara kreatif dan inovatif

  STEM dalam konteks pendidikan

Ia terdiri daripada 3 aspek :
a    a)  Sebagai bidang : Satu bidang umum yang merangkumi bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan      Matematik. (Contoh; Kimia, Pengkomputeran, Teknologi Kimpalan

      b)  Sebagai aliran : Satu laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran elektif STEM          (Contoh; Pakej Sains Tulen, Sains Tulen & MPEI, Sains Tulen & Agama)

c     c_   Sebagai pendekatan : Pendekatan yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai                  STEM ((Contoh; pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri,    
             penyelesaian masalah atau projek)


Wallahu alam.

Berkata si burung tiong

Syahadan berkatalah si burung tiung
manusia itulah yang mengajarku berkata-kata
namun tanpa makna yang nyata
dilatihnya aku bertubi-tubi
maka puaslah hatinya
menyaksikan aku menuturkan kata
meskipun aku tiada mengerti apa-apa
Di sana sini
rupa-rupanya bukan aku sahaja
yang dilatih menuturkan kata
tanpa memahami makna
untuk memuaskan hati manusia
bahawa ia ada pengikat setia
yang tiada pernah mengubah kata
kendatipun zahirnya iya
lamun hakikatnya tiada

Syahadan akhirnya berkatalah si burung tiung
tiadalah ertinya aku terus mengajuk kata-kata manusia
meskipun disuguhi makanan di hadapan mata
jauh lebih bahagia aku terbang bebas merata
berkicau sambil terbang dan hinggap menikmati alam buana
kerana itulah fitrahku kurniaan Yang Empunya

Awang Sariyan
Di denai kehidupan
DBP, Kuala Lumpur 2016

Sunday, January 1, 2017

Al-Waliyy

Asma ul-Husna ke-56

Al-Waliyy ertinya Allah yang Maha Melindungi dan yang Maha Sempurna PerlindunganNya sebagaimana firmaNya bermaksud:
 
Allah adalah pelindung (wali) bagi orang-orang yang beriman.
(Al-Baqarah:257)

Maha Melindungi

Al-Waliyy ertinya kedekatan, pelindung, kerabat, yang mewakili, yang bererti pendukung yang dikasihi.

Allah adalah Pelindung hamba-hambaNya. Seorang hamba Allah yang baik juga seorang temanNya sebagaimana firmanNya dalam surah Yunus ayat 62 bermaksud: Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, tiada ketakutan atas mereka dan tidak pula bagi mereka kesedihan.

Kata waliyy secara serentak memberi makna sebagai seorang tuan dan majikan, penolong, jiran, sepupu, sekutu, pelindung dan sebagainya. Persamaan umum dari semua erti tersebut adalah kedekatan. Seorang wali adalah ia yang dekat dengan seseorang sama ada secara fizikal mahupun secara kiasan sebagaimana dalam surah al-Hadid ayat 4 yang bermaksud: ....dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada.

Hal ini membuktikan bahawa akar kata sifat ini bermakna kedekatan. Erti ini ditemukan dalam kes seorang budak, penolong, sepupu, sekutu, atau pelindung. Dalam semuakes ini, ada situasi-situasi yang mensyaratkan kedekatan dan komunikasi. Jika ini terbukti, keberadaanNya sebagai al-waliyy bagi hamba-hambaNya merupakan petunjuk keberadaanNya yang dekat dengan mereka seperti dalam surah Qaaf ayat 16 bermaksud:....dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi mereka (sendiri).

Melindungi

Merujuk kepada perkara ini, maka sifat manusia yang kelimapuluh enam dengan bercermin pada asma ul-Husna ialah mempunyai sifat-sifat sebagai pelindung, yang melindungi kepentingan Allah dengan menunaikan kewajiban dan tanggungjawab kita sebagai insan yang beriman.

Dengan merujuk dan bercermin pada sifat al-Waliyy Allah, kita akan mengekalkan kedekatan dan keharmonian hubungan kita dengan Allah (hamblum minallah) sembari menjaga ukhuwah dan silaturahim (hamlum minannas).

Wallahu ’alam

Adil Akhyar
Kehebatan berzikir dengan Asma ul-Husna
Pustaka Azhar, 2010

Sa’id bin ‘Amir Al-Jumahiy (7)


Tidak berapa lama, Umar bin al-Khattab datang ke wilayah Syam bagi melakukan tinjauan. Sehingga akhirnya beliau tiba di Hims. Kota ini dikenali juga dengan al-Kuwaifah , sebagai perbandingan dengan kota Kufah. Lantaran penduduk di sini sering membuat pengaduan tentang ketidakpuasan hati mereka terhadap kakitangan kerajaan dan gabenor, sebagaimana sikap penduduk Kufah.

Apabila beliau tiba di Hims, penduduknya bertemu dan mengucap salam kepada beliau. Umar bertanya: Apa pandangan kamu tentang gabenormu?

Lalu mereka mengadu kepada Umar dan menyebut empat perangai gabenor mereka. Satu demi satu dan perangai yang terkemudian lebih buruk jika dibandingkan dengan yang sebelumnya.

Kata Umar: Saya akan temukan Sa’id dengan mereka. Saya berdoa agar sangkan saya terhadap Sa’id tidak salah. Lantaran saya berkepercayaan penuh terhadapnya.

Apabila pagi menjelang, penduduk Hims dan gabenornya bersemuka di hadapan saya.

Apakah aduan kamu tentang gabenormu? Tanya Umar.

Beliau tidak keluar menemui kami sehingga matahari meninggi, adu mereka.
Apa katamu tentang aduan tersebut wahai Sa’id, Umar bertanya.

Beliau diam sebentar....kemudian berkata: Demi Allah! Saya tidak suka memperkatakannya. Namun saya terpaksa berterus terang. Keluarga saya tidak memiliki orang gaji. Setiap pagi saya bangun menguli tepung. Setelah itu saya perap adunan tersebut sehingga naik. Kemudian barulah saya bakar untuk makanan keluarga saya. Selepas itu saya mengambil wuduk dan keluar bertemu orang ramai.

Apalagi aduan kamu tentang beliau, tanya Umar setelah berpuas hati dengan penjelasan Sa’id.

Dakwa mereka: Beliau tidak melayan sebarang pengaduan padawaktu malam.

Umar bertanya: Apa katamu tentang aduan tersebut?

Jawabnya: Demi Allah! Saya juga tidak suka menghebohkan perkara ini.....sebenarnya saya peruntukkan siang untuk mereka......manakala malam untuk Allah Azza Wa Jalla.

Wallahu ’alam

Dr.Abdul Rahman Ra’fat al-Basha
65 Gambaran Kehidupan Sahabat
Pustaka Salam, 2006 

Zip

Zip,zap,zup, with a single pull, a zipper can keep so much in our live together.

Mr. Whitcomb Judson, a mechanic from Chicago, USA is the creator behind the worderful zipper.

Before 1891, people were required to lie shoe laces every day. Mr Judson found it troublessome to lie his own shoe laces daily. To solve this problem, he invented a zipper to replace the shoe lace. Later, he managed to obtain a copyright for his zipper in 1891.

Two year later, Mr Judson sent some samples of his creation to be placed on display at the Columbia Exhibition. His zipper achieved high recognition from the exhibition’s participants.

Today, there are a variety of zippers made available in the market. Their use is not only limited to daily necessities, but also used in the areas of science, medicine and military.

The Zipper is a small wonder that has brought a huge contribution to mankind. It is even known to be one of the top ten inventions of the 19th century.

Food for Thought :

Tiny in size, wide in usage. You will never know how your inventions will benefit mankind. Think big, start small!.

Short Stories on Discoveries, Inventions, Innovation & Creativity
AAET and UTAR, 2015
ms 57