Wednesday, March 23, 2011

Surah Al-Fajri ( Fajar )

Tiga puluh ayat – turun di Mekah

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang

Keterangannya telah terdahulu di surah Al Fatihah

1. Perhatikan fajar dan sepuluh malam
2. Dan (perhatikanlah) genap dan ganjil
3. Dan (perhatikanlah) malam apabila ia berjalan
4. Bukankah ada padanya satu perhatian bagi yang beraqal?

Keterangan :

Allah menyuruh kita perhatikan cahaya fajar dan cahaya bulan yang beransuran dari malam pertama sampai sepuluh dan Ia menyuruh kita perhatikan keadaan genap dan ganjil di dalam urusan yang dapat dihitung dan Ia menyuruh kita perhatikan malam yang terus bertambah gelap hingga menutup benda-benda yang dapat dipandang pada waktu terang.

SuruhNya supaya kita perhatikan sekalian yang tersebut itu ada mengandungi isyarat dan ibarat bahawa sementara kuat tubuh badan kamu dan sehat jasad kamu hendaklah kamu berbakti dan taat kepada Allah dengan menjalankan sekalian perintah-perintahNya dan menjauhi sekalian larangan-laranganNya kerana kesehatan dan kekuatan itu terkadang hilang dengan serta merta sebagaimana hilangnya gelita malam dengan terbit fajar dan sebagaimana hilangnya siang dengan sebab tiba malam.

Dan terkadang hilangnya itu beransuran sebagaimana datang dan perginya cahaya bulan di sepuluh malam dari tiap-tiap bulan dan hendaklah kamu ingat bahawa keadaan manusia itu tidak beda dengan peredaran genap dan ganjil iaitu sesudah berkecukupan (genap) akan datang kekurangan (ganjil).

Barangsiapa suka perhatikan sumpah-sumpah itu akan dapat tahu kebenaran erti yang kami katakan tadi – atau lebih terang daripadanya – kalau suka memperhatikan!.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Di dalam Al-Quran memang ada banyak ayat-ayat yang terlihat dengan sepintas lalu sebagai perkataan yang tak mempunyai erti yang penting tetapi semakin kita perhatikan semakin kelihatan luas, dalam atau lebat ertinya bahkan tidak pula luput daripada mengandungi tamsil, ibarat dan nasihat yang baik untuk manusia.

Janganlah kita tertipu dengan kekuatan, kemegahan dan kekayaan kita.

Di waktu kita segar dan kuat janganlah kita lalai daripada mengerjakan bakti kepada Allah.

Di waktu kita kaya dan mampu janganlah lalai daripada menderma di jalan Allah kerana sekalian nikmat badan dan harta yang ada pada kita akan hilang dengan serta merta atau pun beransuran.

5. Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhanmu lakukan kepada (kaum) ’Aad (iaitu)
    Iram  yang mempunyai kemegahan,
6. Yang belum pernah diadakan bandingannya di negeri-negeri ini,
7. Dan (kaun) Tsamud yang membawa batu gunung yang besar ke lembah itu,
8. Dan Firaun yang mempunyai bina-bina  yang teguh,
9. Yang meliwati batas di negeri-negeri itu?
10. Iaitu mereka telah  lakukan banyak kedurhakaan padanya,
11. Lalu Tuhanmu curahkan atas  mereka cemeti azabNya,
12. Sesungguhnya Tuhanmu itu tetap di tempat pegawasan.

Keterangan :

Tidakkah engkau lihat – iaitu tidakkah engkau perhatikan – bagaimana Tuhanmu binasakan ’Aad iaitu kaum Iram bin Sam bin Nuh as – kaum Iram yang mempunyai kemegahan, kekuatan dan kekayaan yang belum pernah diadakan bandingannya di negeri-negeri mereka itu iaitu di negeri Arab?.

Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu binasakan kaum Tsamud yang mempunyai kekuatan, kepandaian dan kemajuan hingga dapat mereka memindahkan batu gunung yang besar-besar ke lembah mereka diam lalu mereka korek dan jadikan rumah serta lain-lain perabot dan perkakas yang besar-besar?.

Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah binasakan Riraun (raja  Mesir yang mempunyai bina-bina yang teguh-teguh yang tidak ada bandingannya di dalam dunia, yang terkenal di dalam bahasa Arab sekarang dengan nama Al-Ahram dan terkenal di dalam bahasa Eropah dengan nama Piramid?)

Mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar batas agama dan kemanusiaaan, mereka telah membanyakkan permusuhan dan kedurhakaan lalu Tuhanmu turunkan azab yang diibaratkan sebagai cemeti yang terus menerus menyebat mereka hingga hilang kekuatan, kemegahan, kekuasaan, kebesaran, kekayaan dan kesombongan mereka hingga tidak tinggal apa-apa sekarang melainkan bekas-bekas mereka sahaja.

Mereka melanggar batas dan durhaka lantaran sudah lupa kepada Tuhanmu tetapi sesungguhnya Tuhanmu itu sentiasa mengawasi mereka.
.Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Di dalam Al-Quran Allah Taala ada menyuruh kita berjalan-jalan di bumi sambil memperhatikan bekas-bekas kaum-kaum dan kerajaan-kerajaan  yang dahulu-dahulu. Sebagaimana Ia perintah kita memperhatikan cahaya fajar, bulan dan malam di surah ini yang jadi ibarat dan tamsil bagi naik turunya satu-satu kaum atau bangsa kerana dengan memperhatikan sekalian yang tersebut itu, kita akan insaf dan dapat tahu bahawa kaum, puak, golongan, bangsa dan sebagainya itu, kekuatannya, kemegahannya, kekayaannya dan lain-lainnya tidak akan berfaedah kalau tidak terikat dan terlingkung di dalam batas dan sempadan agama Tuhan yang sentiasa memperhatikan dan menguasai sekalian perbuatan makhluknya.

13. Tetapi adapun manusia itu apabila dicoba oleh Tuhannya iaitu Ia muliakan dia
      dan Ia beri nikmat kepadanya.
14. Maka berkatalah ia : Tuhanku telah muliakan daku,
15. Dan apabila (Tuhannya) mencoba dia iaitu Ia kurangkan rezekinya,
16. Maka berkatalah ia: Tuhanku telah hinakan daku.

Keterangan :

Maksudnya: Manusia itu kalau dapat nikmat dari Tuhannya iaitu kalau Tuhannya beri kekuatan, kemegahan, kebesaran,kekayaan dan sebagainya sepatutnya ia mengucapkan syukur kepada Tuhannnya atas pemberian itu sambil menggunakan dan mendermakannya di jalan yang diperintah dan diredhai oleh Tuhannya.

Dan janganlah sekali-kali ia gunakan nikmat itu pada mendurhaka dan membikin rusuh di bumi Allah.

Sepatutnya begitu!. Tetapi umumnya manusia kalau Tuhannya beri kemuliaan dan nikmat maka hanya ia ucapkan dengan lidahnya : ’Tuhanku telah beri kemuliaan kepadaku’, padahal tidak ia gunakan nikmat-nikmat itu di tempat-tempatnya yang diperintah dan disukai oleh Tuhannya;

Dan  apabila Tuhan kurangkan rezekinya atau beri dia kesusahan maka di waktu itu ia berkata : ”Tuhanku telah hinakan daku’ padahal tidak ia perhatikan bahawa kekurangan dan bahaya atas dirinya itu datang kepadanya lantaran perbuatannya sendiri.

.Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Kalau Allah Taala beri nikmat kepada kita mahupun ilmu, kekayaan, kekuatan, kemegahan, kebesaran atau lainnya hendaklah kita mengucap syukur dengan lidah dan berterima kasih dengan anggota kita iaitu kita gunakan pemberian-pemberian itu di tempat yang diredhai olehNya.

Kalau kita dapat kesusahan janganlah kita berkeluh kesah dan menyebut-yebut bahawa Allah Taala telah beri kesusahan kepadaku tetapi hendaklah kita perhatikan adakah yang demikian itu daipada kesalahan kita sendiri lantaran tidak menggunakan nikmat-nikmat pemberianNya sebagaimana mestinya atau tidak. Kalau tidak, hendaklah kita percaya bahawa hal itu satu percubaaan dari Allah atas kita dan hendaklah kita terima dengan sabar.

17. Tidak! Bahkan tidak kamu muliakan anak yatim,
18. Dan tidak kamu genarkan (manusia) atas memberi makan orang miskin
19. Dan kamu makan sungguh-sungguh harta warisan orang,
20. Dan terlalu sangat kamu tamak kepada harta.

Keterangan :

Maksudnya : Tidak sekali-kali kamu gunakan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah pada tempat-tempatnya, bahkan kamu tidak muliakan anak yatim iaitu tidak mahu urus keperluan anak-anak yatim dengan memberi palajaran, makan, pakai dan sebagainya dan tidak pula kamu gemarkan orang lain supaya suka memberi makan dan membantu orang-orang miskin tetapi kamu makan harta warisan anak-anak yatim dan lainnya sekenyang-kenyangnya dengan jalan yang tidak halal. Dan kamu tamak pula kepada harta setamak-tamaknya.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Sebagai terima kasih dan syukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan kepada kita hendaklah kita gunakan sebahagian daripada harta kita tentang keperluan anak-anak yatim dan tentang keperluan orang-orang miskin  kerana menggemarkan orang lain supaya beri makan orang miskin itu tidak manis dan tidak patut kalau tidak kita mendahulukannya.

Kalau kita dikuasai memegang harta warisan orang kecik atau besar, yatim atau bukan janganlah kita makan melainkan sekadar yang halal bagi kita sahaja.

Janganlah kita tamak kepada harta kecuali untuk menggunakan dia di jalan yang disukai oleh Allah.

21. Tidak! Apabila dihancurkan bumi kelak sehancur-hancurnya,
22. Dan datang (perintah) Tuhanmu, sedang malaikat (akan hadir) berbaris-baris,
23. Dan di hari itu akan dihadirkan (neraka) jahanam,
24. Maka di hari itu manusia akan ingat pada keadaan di mana (akan berguna)
     peringatan baginya!
25. Ia akan berkata : Alangkah baiknya kalau aku sudah bersedia untuk
      penghidupannk (disini),
26. Maka di hari itu tidak ada siapapun dapat mengazab seperti azabNya!
27. Dan tidak ada siapapun dapat mengikat seperti ikatanNya!
Keterangan :

Maksudnya : Tidak patut begitu, iaitu tidak patut kamu menghina anak yatim, membiarkan orang miskin, makan harta warisan  anak yatim dan lainnya dan tidak patut kamu tamak dan simpan harta bertumpuk-tumpuk kerana di hari yang akan dihancurkan sehancur-hancurnya iaitu di hari kiamat, yang akan dikeluarkan sekalian jasad manusia dari kuburan dan akan datang perintah Tuhan buat memutuskan hukum sedang malaikat-malaikat hadir berbaris-baris, bersaf-saf dan neraka pula dihadirkan, bersama-sama buat menerima makanannya – di hari itu, manusia akan ingat kepada dosanya, kesalahannya, kelalaiannya padahal peringatannya itu sudah tidak berguna baginya, kecuali penyesalan yang tidak putus-putus dengan berkata : : Alangkah baiknya kalau aku sudah jauhi masiat serta sediakan amal yang baik untuk kehidupan di hari yang tidak ada seseorang atau sesuatu pun dapat menolong manusia ini!

Bangkan penyesalan itu tidak akan berguna di hari yang tidak ada siapa pun yang dapat mengazab seseorang atau menhikat seseorang supaya tidak terlepas daripada azab sebagaimana azab dan ikatan Tuhan akan manusia yang jahat itu.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Hendaklah kita jauhi sekalian pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah dan hendaklah kita taat kepada Allah sedapat-dapatnya supaya kita terlepas daripada azab Allah di hari yang tidak akan berguna melainkan amal yang solih, di hari yang tidak akan berfaedah penyesalan, harapan, tangisan dan sebagainya.

28. Hai jiwa yang tetap dan yakin! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan sentosa,
29. Iaitu masuklah di dalam (golongan) hamba-hambaKu,
30. Dan masuklah ke surgaKu.

Keterangan :

Di ayat-ayat yang telah lalu, Tuhan telah terangkan  kejahatan  manusia dan balasannya dengan umum : hal itu tentulah menyebabkan kekhuatiran  kepada manusia yang beramal solih di dalam dunia untuk dunia dan akhirat serta menunggu-nunggu bagaimana balasan mereka kelak. Maka datangnya khabaran yang baru tersebut itu menghilangkan kekhuatiran dan kebimbangan mereka.

Maksud ayat-ayat yang tersebut : Tuhan berseru: Hai manusia yang tetap hatinya di dalam agamaKu dan yakin kepada hari pertemuan ini! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang sentosa iaitu masuklah di dalam golongan hamba-hambaKu yang solihin dan masuklah ke dalam surgaKu bersama mereka itu.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Hendaklah kita bekerja dengan bersungguh-sungguh supaya kita jadi orang-orang yang senang dan sentosa di dalam surga nersama-sama hamba-hamba Allah yang salihin.

 ( A. Hassan ;  Al-Hidayah, Pustaka Aman Press 1975 )

No comments:

Post a Comment