Wednesday, March 16, 2011

Surah Al-Alaq ( Darah sekepal )

Sembilan belas ayat – turun di Mekah

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang

Keterangannya telah terdahulu di surah Al Fatihah

1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah jadikan (sekalian alam .
2. Telah jadikan manusia daripada sekepal darah.
3. Bacalah, kerana Tuhanmu itu amat mulia.
4. Yang mengajar dengan (perantaraan) qalam,
5. Telah mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu,

Keterangan :

Dari kecil hingga permulaan jadi rasul, nabi kita, Muhammad saw tidak tahu membaca apa lagi menulis.

Di waktu Nabi kita berumur empat puluh tahun dan sedang duduk di gunung Hira, tiba-tiba datang Jibril membawa firman Allah yang pertama-tama kepadanya, iaitu lima ayat yang tersebut di atas.

Sesudah itu, beberapa lama, baru turun ayat yang ke enam hingga penghabisan.

( Adapun mula-mula surah yang turun dengan selengkapnya ialah surah Al-Fatihah ).

” Bacalah dengan nama Tuhanmu ” itu maksudnya dengan kudrat dan iradat Tuhanmu, jadilah kiranya engkau seorang yang tahu membaca!

Tuhan yang telah jadikan sekalian alam, yang telah jadikan manusia dari darah sekepal yang tidak berupa, hingga jadi satu manusia yang sempurna sifatnya itu, tidak payah menjadikanmu seorang yang tahu membaca walaupun tidak pernah engkau belajar.

” Bacalah, kerana Tuhanmu yang Maha Mulia, yang mengajar dengan perantaraan qalam, iaitu tulisan itu, telah mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu.

Dari kecil, Nabi kita tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, maka dengan mukjizat, jadilah ia seorang yang pandai membaca tetapi Allah tidak jadikan dia pandai menulis, kerana kalau pandai pula menulis, nescaya Al-Quran ini dapat musuh-musuhnya katakan ia tulis dan atur sendiri dan dapat mereka bikin lain-lain tuduhan.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Wajib kita tahu membaca, keranamembaca itu satu pengetahuan yang amat dipentingkan oleh agama.

Dengan bacaan, dapat kita menetahui agama dan ilmu-ilmunya. Dengan bacaan kita dapat petunjuk jalan bagi mencapai kemuliaan di dunia dan akhirat. Kita perlu ilmu di dalam tiap-tiap urusan : dan buat mendapat ilmu itu perlu kepada tahu membaca.

Pendeknya membaca itu satu sifat yang amat perlu hingga kerana sangat perlunya maka Tuhan jadikan nabi kita saw itu pandai membaca dengan serta merta padahal dari kecilnya ia tak tahu membaca dan tak tahu menulis.

Wajib kita tahu menulis kerana dengan menulis itu dapat kita menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang-orang yang tidak tahu. Sebagaimana Allah ajarkan kita bukan dengan suara dan bukan dengan pimpinan malaikat tetapi dengan perantaraan qalam iaitu tulisan.

Dengan tulisan dapat kita sampaikan perintah-perintah agama kepada orang-orang yang belum tahu. Dengan tulisan kita khabarkan sesuatu khabaran yang perlu untuk umum. Dengan tulisan dapat kita bikin seruan dan ajakan kepada kebaikan dunia dan akhirat.

6. Sayang! Sesungguhnya manusia itu suka meliwati batas.
7. Kerana ia melihat dirinya cukup.
8. Sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembali.

Keterangan :

Sayang! Manusia itu, sungguhpun Allah Taala telah beri kepadanya kepandaian membaca dan menulis yang dengan itu dapat ia menimbang kebenaran kita Allah dan dapat ia menyampaikan kepada yang tidak tahu membaca dan menulis, dan dapat ia dapat ia mengajar kaumnya akan adat stiadat kesopanan, adab, nasihat yang baik serta tolong menolong atas jalan kebaikan tetapi kepandaian itu tidak ia gunakan di mana tempatnya yang patut.

Bahkan ia durhaka, melewati batas, melanggar perintah Allah, membuang kemanusiaan lantaran ia merasa dirinya cukup, kaya, kuat, pandai dan sebagainya. Padahal sesungguhnya tempat kembalinya kelak tidak lain melainkan kepada Tuhan dan di sanalah kelak diperiksa kekayaan, kekuatan dan kecukupan yang ia bersombong diri dengannya.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Wajib kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kita pandai membaca dan menulis.

Wajib kita belajar membaca dan menulis.

Wajib kita gunakan kepandaian itu pada menarik orang ke jalan yang baik dan menjauhkan mereka dari jalan yang jahat.

Wajib kita gunakan kepintaran itu di jalan yang memberi kebaikan bagi kita dan sekalian manusia di dunia dan akhirat.

Jangan sekali-kali kita gunakan pelajaran itu di jalan mencela, menyakiti, menganggu manusia, menghalangi haq kenerdekaan mereka di dalam segala hal ehwal yang halal.

Jangan kita sombong, merasa diri kita cukup walaupun kita kuat,pandai,dan kaya kerana orang yang mahu memperhatikan sesuatu dengan cermat akan dapat tahu bahawa di tiap-tiap kekuatan itu ada kelemahan, di tiap-tiap kepandaian itu ada kebodohan, ditiap-tiap kekayaan itu ada kekurangan.

Kesempurnaan di dalam tiap-tiap sesuatu itu tidak ada melainkan pada Tuhan yang menjadikan sekalian alam, yang kepadaNya akan kembali segala sesuatu untuk menerima pemeriksaan tentang jahat dan baik, tawaduk dan takabbur, kuat dan lemah dan lain-lainnya.

9. Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana jeleknya) orang yang melarang seorang
    hamba (allah) apabila ia sembahyang?
10. Tidakkah engkau fikirkan (bagaimana bagusnya) jika ia (berjalan) atas pimpinan?
11. Atau ia menyuruh (orang) berbakti?
12. Tidakkah engkau fikirkan (bagaimana jeleknya), jika ia mendustakan dan
      berpaling?

Keterangan :

Maksudnya alangkah jeleknya dan jahatnya manusia dari golongan Qurisy dan sebangsanya yang Tuhan telah beri kepandaian, kekuatan dan kecukupan itu melarang hamba Allah daripada mengerjakan sembahyang dan ibadat kepada Tuhannya!

Alangkah baiknya jika mereka berjalan atas kebenaran atau menyuruh orang berbakti kepada Tuhan yang memberi serba kecukupan!

Alangkah buruknya pula jika manusia itu mendustakan agama Allah dan berpaling meninggalkan kebenaran yang nyata!

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Janganlah kita menghalangi orang yang hendak berbuat kebaikan. Terutama janganlah kita menghalangi orang yang hendak berbuat ibadat kepada Tuhannya walaupun ia Yahudi atau Nashranie; dan janganlah kita jadi sebab bagi terhalang ibadat seorang kepada Tuhannya.

Hendaklah kita berjalan atas pinpinan Allah dan RasulNya dan hendaklah kita mengajak manusia kepada yang demikian.

Janganlah kita mengerjakan larangan-larangan agama kerana melanggar larangan itu, hampir sama dengan mendustakan ; dan janganlah kita meninggalkan perintah-perintah agama kerana meninggalkan suruhan agama itu, tak jauh bedanya dengan berpaling daripada agama.

13. Tidakkah ia ketahui, bahawa Allah itu melihat?
14. Ingat! Sesungguhnya jika tidak ia berhenti,
15. Nescaya Kami sentak jambulnya,
16. Jambul yang dusta, yang durhaka;
17. Maka biarlah ia panggil kaumnya;
18. Nanti Kami panggil tentera (Kami) yang gagah,
19. Ingat! Jangan engkau taat kepadanya tetapi hendaklah engkau sujud dan
      beribadat.

Keterangan :

Di ayat itu, disebut jambul (ubun-ubun) tetapi dimaksudkan orangnya. Jadi jambul yang dusta dan yang durhaka itu maksudnya, orang yang dusta dan orang yang durhaka.

Orang yang dusta itu maksudnya ialah orang yang menyangka dirinya pandai, kuat dan cukup.

Dikatakan dia dusta sebab kepandaian, kekuatan dan kecukupan itu bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan Allah dan pemberian Allah kepadanya patut ia syukur dan turut perintah-perintah Allah.

Jadi maksud ayat itu, hendaklah orang yang durhaka yang merasa pandai, kaya, kuat dan cukup, yang menghalangi hamba Allah yang beribadat itu, ketahui bahawa Allah yang menjadikan dia itu melihat sekalian perbuatannya dan akan membalas dia dengan secukupnya!

Hendaklah ia ingat jika tidak ia berhenti dari menganggu dan menghalangi hamba Kami daripada mengerjakan perintah-perintah Kami, nescaya Kami akan sentak (tarik) jambul ubun-ubun yang dusta, yang durhaka, iaitu Kami akan hinakan dia dan balas dia dan siksa dia.

Oleh sebab itu, biarlah ia panggil dan kumpulkan sekalian kaumnya untuk menghalangi hamba-hamba Kami yang hendak menjalankan perintah-perintah Kami. Kami akan suruh tentera-tentera Kami yang gagah buat mengalahkan, menundukkan dan menghinakan mereka.

Lantaran itu ingatlah ya Muhammad (atau tiap-tiap seorang Muslim) jangan engkau taat kepada kemahuan mereka, tetapi hendaklah engkau tunduk sujud kepadaKu sahaja dan beribadat semata-mata keranaKu.

Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini :

Janganlah kita menghalangi orang yang berbuat kebaikan atau menjadi sebab bagi halangan itu kerana Allah Taala melihat sekalian perbuatan kita, bahkan melihat gerak hati kita.

Kalau kita ada kerjakan kejahatan, hendaklah kita berhenti kerana tiap-tiap satu kejahatan itu ada balasannya di sisi Allah.

Walau bagaimana besar dan banyak kaum dan kekuatan kita dengan sebentar sahaja akan dihapuskan oleh Allah, jika Ia kehendaki.

Oleh sebab sekalian kekuasaan, tidak lain melainkan di tangan Tuhan maka janganlah kita taat melainkan kepadaNya dan jangan kita berbuat ibadat melainkan keranaNya semata-mata.

( A. Hassan ;  Al-Hidayah, Pustaka Aman Press 1975 )

No comments:

Post a Comment