Sunday, March 24, 2013

MMI guru : Keberkesanan guru mengajar


1. Mengotimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah :

a) Memantapkan rancangan dan persediaan PdP mengikut tahap murid
b) Melaksanakan PdP seperti dirancang dengan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi
c) Penilaian berterusan dilaksanakan semasa PdP
d) Perkongsian amalan terbaik PdP
e) Mengamalkan team teaching / collaborative teaching
f) Pendekatan Lesson Study
g) Membudayakan inovasi dan kreativiti
h) Mempelbagaikan kemahiran generic menikut tahap murid
i) Memantapkan refleksi kendiri guru

2) Memastikan PdP berkesan berdasarkan teknologi dan inovasi

a) Menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik dan berkesan
b) Melaksanakan i-THINK – Alatan berfikir dalam PdP
c) Penggunaan ICT sebagai medium mengajar
d) Pelaksanaan secara menyeluruh PLC – LESSON STUDY
e) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid
f) Menyediakan ekosistem Learning is fun
g) Peningkatan kemahiran guru (Latihan dalam perkhidmatan) berasaskan sekolah
   (School Based)

3) Meningkatkan kompetensi guru

a) Mempertingkatkan latihan keguruan untuk mencapai tahap kompetensi dan standard
    yang ditetapkan
b) Guru mengajar subjek mengikut opsyen
c) Kursus Kompetensi dan Kursus Pedagogi
d) Program Guru Muda / Program Pembangunan Guru Baharu (Mentor-Mentee)
e) Ujian Pengesanan Tahap Kompetensi Guru
f) Sistem Pemantauan
g) Rekod guru bercuti / akan bercuti
h) Bimbingan Rakan Guru (pengajaran secara berpasangan)

Panduan Pelaksanaan MMI
KPM

No comments:

Post a Comment